Grań Tatr Wysokich – pierwsze przejście przez 384 nazwanych szczytów i przełęczy.

W nawiązaniu do tekstu z krótkim opisem przejścia Głównej Grani Tatr Wysokich z wejściem na wszystkie nazwane szczyty i przełęcze, którego dokonałem w dniach 2-6 lipca 2015 roku, podaje pełną listę szczytów i przełęczy, na których byłem podczas tego przejścia.

Moja lista 384 szczytów i przełęczy GGTW, jest znacznie rozszerzona w stosunku do przewodnika Włodka Cywińskiego po Głównej Grani Tatr – WC nr XIX. W podawanych tam wysokościach są również błędy. Dla przykładu podana różnica wysokości pomiędzy Igłą Milówki – 2350 m a Mięguszowiecką Przełęczą Wyżnią – 2335 m wynosi tylko 15 metrów. Z Igły Milówki nie udało mi się zjechać na przełęcz na 50 metrowej linie, dlatego przyjąłem, że musi to być przynajmniej 30 metrów różnicy. Pomiar wysokości GGTW jest jak sądzę zadaniem na wiele kolejnych lat.

Dla pewnej liczby obiektów podaje wysokości szacowane. Proszę ich nie traktować jako wyrocznie, ponieważ w dużej mierze pochodzą ze wskazań mojego wysokościomierza Suunto, obserwacji terenu podczas wspinaczki GGTW i graniami w jej pobliżu oraz porównaniu tego wszystkiego z tysiącami zdjęć, które posiadam. Mam pełną świadomość, że jest to początek i w tej kwestii jest jeszcze dużo do wyjaśnienia.

Co najciekawsze, po podsumowaniu wszystkich podejść (ASC) i zejść (DSC) wyniki moje i WC wykazują dużą różnicę. Włodek podał, że GGTW, licząc od wschodu na zachód ma ASC 7152 metry i DSC 6935 metrów, czyli różnica wyniosła mu 217 metrów. Różnica wysokości Przełęczy Pod Kopą – 1750 metrów i Liliowego 1947 metrów wynosi 197 metrów. Błąd w przewodniku WC jest zatem także rachunkowy.

Na mojej liście 384 szczytów i przełęczy Głównej Grani Tatr Wysokich ASC wyniosło 6513 metrów a DSC 6316 metrów. W rzeczywistości, aby pokonać GGTW ściśle granią, trzeba przejść znacznie większą deniwelację. Jest to jednak kolejna zagadka. Przypuszczam, że liczba ta może być powiększona nawet o 20-30 %.

Dzięki temu zestawieniu, w przyszłości będzie można bez problemu nanosić poprawki, w miarę jak będą się uściślały pomiary wysokościowe wymienionych tam szczytów i przełęczy.

Harmonogram przejścia z dziennymi czasami, przewyższeniami i wejściami na nazwane obiekty:

2 lipca 2015: Przełęcz pod Kopą – Jaworowa Przełęcz -14 godzin efektywnego wspinania, ASC – 1953m, DSC -1473m. Wejście na 127 nazwanych miejsc na GGTW.

3 lipca: Jaworowa Przełęcz – Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz – 12 h, ASC – 1452m DSC 1321m. Wejście na 70 nazwanych miejsc na GGTW.

4 lipca: Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz – Waga -14h, ASC – 1136m, DSC – 1160 m. Wejście na 62 nazwanych miejsc na GGTW.

5 lipca: Waga – Wrota Chałubińskiego – 11h, ASC 975m, DSC 1293m. Wejście na 78 nazwanych miejsc na GGTW.

6 lipca: Wrota Chałubińskiego – Liliowe – 6h, ASC 997m, DSC 1069 m. Wejście na 44 nazwanych miejsc na GGTW.

Lista obiektów na GGTW:

L.p. Nazwa obiektu Wysokość Podejście Zejście
1 Przełęcz pod Kopą 1750
2 Mała Bielska Kopka 1773 23
3 Pośrednia Przełęcz pod Kopą 1770 3
4 Koperszadzki Zwornik 1900 130
5 Koperszadzka Czuba 1930 30
6 Koperszdzki Przechód 1920 10
7 Biała Kopa
8 Niżnia Biała Przełączka
9 Biały Grzebień
10 Pośrednia Biała Przełączka
11 Biała Czuba 2044 124
12 Wyżnia Biała Przełączka
13 Biały Kopiniak
14 Biały Karbik
15 Jagnięcy Szczyt 2230 186
16 Wyżni Jagnięcy Karb
17 Wielki Jagnięcy Kopiniak
18 Niżni Jagnięcy Karb
19 Mały Jagnięcy Kopiniak
20 Wyżni Kołowy Przechód
21 Kołowy Przechód 2118 112
22 Kołowa Przełęcz 2092 26
23 Czerwona Szczerbina 2200 108
24 Czerwona Turnia 2290 90
25 Modra Ławka 2266 24
26 Modra Turnia 2312 46
27 Kołowa Szczerbina 2300 12
28 Skrajna Kołowa Czubka
29 Skrajne Kołowe Wrótka
30 Pośrednia Kołowa Czubka
31 Pośrednie Kołowe Wrótka
32 Zadnia Kołowa Czubka
33 Zadnie Kołowe Wrótka 118
34 Kołowy Szczyt 2418
35 Przełączka za Kołową Kopką
36 Kołowa Kopka
37 Czarny Przechód 2270 148
38 Czarne Czuby 2275 5
39 Czarna Przełęcz 2265 10
40 Czarny Kopiniak 2300 35
41 Czarny Karb
42 Czarny Grzebień
43 Wyżni Czarny Karb
44 Czarny Grzbiet
45 Czarny Szczyt 2434 134
46 Papirusowa Przełączka 2410 24
47 Wielka Papirusowa Turnia 2430 20
48 Pośrednia Papirusowa Przełączka 2415 15
49 Pośrednia Papirusowa Turnia 2428 13
50 Mała Papirusowa Przełączka 2405 23
51 Mała Papirusowa Turnia 2415 10
52 Przełęcz Stolarczyka 2370 45
53 Turnia Stolarczyka 2470 100
54 Wrótka za Turnią Stolarczyka 2460 10
55 Wyżni Barani Zwornik 2505 45
56 Pośrednia Barania Ławka 2480 25
57 Barani Kopiniak 2485 5
58 Niżnia Barania Ławka 2475 15
59 Niżni Barani Zwornik 2480 10
60 Wyżnie Baranie Wrótka 2430 50
61 Barani Kopiniaczek 2440 10
62 Pośrednie Baranie Wrótka 2425 15
63 Wschodnie Baranie Czuby 2400 25
64 Niżnie Baranie Wrótka 2385 15
65 Zachodnie Baranie Czuby 2400 15
66 Śnieżna Przełęcz 2323 77
67 Śnieżny Mniszek 2370 47
68 Śnieżne Wrótka 2358 12
69 Śnieżne Czuby 2418 60
70 Wyżnia Śnieżna Przełęcz 2400 18
71 Śnieżny Zwornik 2455 55
72 Śnieżny Karb
73 Wyżni Śnieżny Karb
74 Śnieżny Szczyt 2467 12
75 Wyżnia Lodowa Przełęcz 2420 47
76 Lodowy Zwornik 2507 87
77 Ramię Lodowego 2500 7
78 Lodowy Koń 2585 85
79 Koński Karbik 2582 3
80 Koński Ząb 2588 6
81 Koński Karbik 2582 6
82 Lodowy Szczyt 2627 45
83 Wyżnia Lodowa Szczerbina 2590 37
84 Lodowe Czuby 2595 5
85 Lodowa Szczerbina 2585 10
86 Lodowa Kopa 2602 17
87 Lodowy Karbik 2598 4
88 Mała Lodowa Kopa 2599 1
89 Lodowa Przełęcz 2372 227
90 Harnaskie Czuby 2390 18
91 Niżnia Harnaska Szczerbina 2380 10
92 Harnaskie Zęby 2395 15
93 Wyżnia Harnaska Szczerbina 2392 3
94 Harnaska Turnia 2410 18
95 Harnaska Ławka 2400 10
96 Harnaski Kopiniak 2435 35
97 Harnaskie Wrótka 2430 5
98 Harnaski Zwornik 2455 25
99 Harnaski Karbik 2450 5
100 Mały Lodowy Szczyt 2461 11
101 Wyżnia Zbójnicka Ławka 2360 101
102 Zbójnicki Ząb 2365 5
103 Niżnia Zbójnicka Ławka 2357 8
104 Wielka Zbójnicka Turnia 2375 18
105 Wyżnia Zbójnicka Szczerbina 2360 15
106 Pośrednia Zbójnicka Turnia 2370 10
107 Niżnia Zbójnicka Szczerbina 2340 30
108 Mała Zbójnicka Turnia 2345 5
109 Zbójnickie Wrótka 2310 35
110 Zbójnicki Kopiniak 2315 5
111 Biała Ławka 2286 29
112 Czarne Chłopki
113 Siodełko Hunsdorferów
114 Ząb Englischa
115 Siodełko Englischa
116 Ząb Jurzycy
117 Siodełko Jurzycy
118 Ostry Szczyt 2367 81
119 Siodełko Chmielowskiego 2355 12
120 Ostry Kopiniak 2352 3
121 Przełęcz w Ostrym 2300 52
122 Mały Ostry Szczyt 2330 30
123 Ostre Wrótka 0
124 Wyżnie Ostre Czuby 0
125 Szczerbina w Ostrych Czubach 0
126 Niżnie Ostre Czuby 0
127 Jaworowa Przełęcz 2230 0 100
128 Siwe Czuby 2305 75
129 Siwe Wrótka 2300 5
130 Wielki Jaworowy Szczyt 2417 117
131 Jaworowa Szczerbina 2400 17
132 Pośredni Jaworowy Szczyt 2415 15
133 Rozdziele 2345 70
134 Mały Jaworowy Szczyt 2385 40
135 Zawracik Rówienkowy 2270 115
136 Krzesany Róg 2305 35
137 Rówienkowa Przełęcz 2225 80
138 Rówienkowa Turnia 2272 47
139 Rówienkowa Szczerbina 2240 32
140 Rówienkowy Ząb 2245 5
141 Graniasta Przełęcz 2235 10
142 Graniasta Turnia 2260 25
143 Złotnikowe Wrótka
144 Złotnikowa Czuba 2220 40
145 Świstowa Przełęcz 2192 28
146 Złotnikowa Kopa
147 Złotnikowa Ławka
148 Mały Świstowy Szczyt 2382 190
149 Świstowy Zawracik 2371 11
150 Pośredni Świstowy Szczyt 2383 12
151 Świstowa Szczerbina 2363 20
152 Świstowy Szczyt 2378 15
153 Dzika Przełęcz 2290 88
154 Czerwony Mnich 2305 15
155 Dzika Ławka 2290 15
156 Czarny Mnich 2300 10
157 Pośrednia Dzika Przełęcz 2280 20
158 Dzika Czuba 2330 50
159 Wyżnia Dzika Przełęcz 2295 35
160 Dzika Turnia 2373 78
161 Wyżnia Rohatka 2320 53
162 Turnia nad Rohatką 2332 12
163 Rohatka 2288 44
164 Mała Zmarzła Turniczka 2360 72
165 Niżnia Zmarzła Szczerbina 2358 2
166 Pośrednia Zmarzła Turniczka 2370 12
167 Pośrednia Zmarzła Szczerbina 2355 15
168 Wielka Zmarzła Turniczka 2405 50
169 Wyżnia Zmarzła Szczerbina 2395 10
170 Mała Wysoka 2429 34
171 Polski Grzebień 2200 229
172 Zmarzła Kopa 2204 4
173 Niżnia Wielicka Ławka 2193 11
174 Mały Wielicki Szczyt 2253 60
175 Wyżnia Wielicka Ławka 2243 10
176 Wielicki Szczyt 2319 76
177 Wielicka Przełęcz 2295 24
178 Litworowy Zwornik 2365 70
179 Wyżnia Litworowa Przełęcz 2355 10
180 Litworowy Szczyt 2423 68
181 Litworowa Przełęcz 2385 38
182 Wielicka Turniczka 2492 107
183 Niżnia Łuczywniańska Szczerbina
184 Niżnia Wysoka Gerlachowska 2532 40
185 Wyżnia Łuczywniańska Szczerbina 2516 16
186 Gerlachowska Turniczka
187 Niżnia Gerlachowska Przełączka
188 Wyżnia Wysoka Gerlachowska 2581 65
189 Pośrednia Gerlachowska Przełączka 2565 16
190 Gerlachowska Kopa 2600 35
191 Wyżnia Gerlachowska Przełączka
192 Lawinowy Szczyt 2606 6
193 Niżnia Jurgowska Szczerbina
194 Jurgowskie Czuby
195 Wyżnia Jurgowska Szczerbina
196 Zadni Gerlach 2618 12
197 Targana Turnia
198 Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz 2361 0 257
199 Batyżowieckie Czuby 2380 19
200 Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz 2365 15
201 Wielki Batyżowiecki Szczyt 2448 83
202 Wyżnia Batyżowiecka Szczerbina
203 Mały Batyżowiecki Szczyt 2445 3
204 Batyżowiecka Igła
205 Pośrednia Batyżowiecka Szczerbina
206 Batyżowiecka Kopa
207 Niżnia Batyżowiecka Szczerbina
208 Batyżowiecka Turniczka
209 Kacza Przełęcz 2351 94
210 Kacze Czuby
211 Kacze Wrótka
212 Kaczy Szczyt 2402 51
213 Jurgowska Przełęcz 2346 56
214 Jurgowskie Wrótka
215 Zmarzły Szczyt 2390 44
216 Rumiska Przełączka 2300 90
217 Wschodni Żelazny Szczyt 2340 40
218 Wschodnie Żelazne Wrota 2255 85
219 Hruba Śnieżna Kopa 2328 73
220 Wyżnia Śnieżna Ławka 2305 23
221 Pośrednia Śnieżna Kopa 2335 30
222 Niżnia Śnieżna Ławka 2300 35
223 Mała Śnieżna Kopa 2320 20
224 Zachodnie Żelazne Wrota 2295 25
225 Zachodni Szczyt Żelaznych Wrót 2360 65
226 Niżnia Żłobista Przełączka 2327 33
227 Żłobista Kopka 2360 33
228 Pośrednia Żłobista Przełączka 2355 5
229 Żłobista Kopa 2420 65
230 Niżnia Żłobista Ławka 2405 15
231 Żłobista Turnia 2420 15
232 Wyżnia Żłobista Ławka 2410 10
233 Żłobisty Szczyt 2426 16
234 Żłobiste Wrótka 2395 31
235 Żłobiste Czuby 2400 5
236 Wyżnia Żłobista Przełączka 2375 25
237 Rumanowy Szczyt – wierzchołek SE 2420 45
238 Rumanowy Szczyt – wierzchołek środkowy 2422 2
239 Rumanowy Szczyt – wierzchołek NW 2428 6
240 Gankowa Przełęcz 2388 40
241 Ganek 2462 74
242 Pośrednia Gankowa Przełączka 2400 62
243 Pośredni Ganek 2430 30
244 Mała Gankowa Przełączka 2415 15
245 Mały Ganek 2425 10
246 Bartkowa Przełączka 2340 85
247 Bartkowa Turnia 2350 10
248 Wschodnia Rumanowa Przełęcz 2270 80
249 Wschodnia Rumanowa Czuba 2285 15
250 Pośrednia Rumanowa Przełęcz 2265 20
251 Zachodnia Rumanowa Czuba 2295 30
252 Zachodnia Rumanowa Przełęcz 2270 25
253 Wysoka wierzchołek SE 2560 290
254 Przełączka w Wysokiej 2540 20
255 Wysoka wierzchołek NW 2560 20
256 Siodło nad Pazdurami 2510 50
257 Wyżni Pazdur 2520 10
258 Przełęcz pod Wysoką 2485 35
259 Ciężki Szczyt 2520 35
260 Waga 2337 0 183
261 Kopa nad Wagą 2390 53
262 Przednia Przełączka w Rysach
263 Rysy wierzchołek południowo-wschodni 2473 83
264 Pośrednia Przełączka w Rysach
265 Rysy wierzchołek środkowy 2503 30
266 Zadnia Przełączka w Rysach 2496 7
267 Rysy wierzchołek graniczny, północno-zachodni 2499 3
268 Przełączką nad Turniami 2330 169
269 Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą 2340 10
270 Wschodnia Przełączką nad Żabią Przełęczą 2322 18
271 Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą – Innominata 2325 3
272 Zachodnia Przełączką nad Żabią Przełęczą
273 Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą 2280 45
274 Żabia Przełęcz 2225 55
275 Żabi Koń 2291 66
276 Żabia Przełęcz Wyżnia 2245 46
277 Żabia Turnia Mięguszowiecka 2335 90
278 Żabia Przełęcz Mięguszowiecka 2315 20
279 Wołowa Turnia 2373 58
280 Wielka Wołowa Szczerbina 2344 29
281 Rogata Turniczka 2367 23
282 Wielka Rogata Szczerbina 2350 17
283 Rogata Grań 2370 20
284 Mała Rogata Szczerbina 2355 15
285 Mały Wołowy Róg 2360 5
286 Wołowy Przechód 2348 12
287 Wschodni Wołowy Róg 2361 13
288 Mała Wołowa Szczerbina 2344 17
289 Zachodni Wołowy Róg 2358 14
290 Wołowa Przehyba 2344 14
291 Hińczowy Zwornik 2360 16
292 Hińczowa Przehyba 2345 15
293 Hińczowa Turniczka 2360 15
294 Hińczowa Szczerbina 2355 5
295 Hińczowa Turnia 2373 18
296 Czarnostawiańska Przełęcz 2337 36
297 Mięguszowiecki Szczyt Czarny 2410 73
298 Siodełko nad Chłopkiem 2315 95
299 Chłopek 2320 5
300 Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem 2307 13
301 Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek SE 2370 63
302 Pośrednie Mięguszowiecki Wrótka
303 Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzch. środkowo-wschodni 2388 18
304 Wrótka z Mostem
305 Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek środkowy 2391 3
306 Wyżnie Mięguszowieckie Wrótka 2389 2
307 Wyżni Ząb w Mięguszowieckim Szczycie Pośrednim 2386 3
308 Mięguszowiecka Przełączka 2377 9
309 Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek NW 2393 16
310 Platforma nad Igłami 2371 22
311 Szczerbina nad Igłami 2358 13
312 Cienka Igła 2363 5
313 Szczerbina między Igłami 2355 8
314 Igła Milówki 2360 5
315 Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia 2330 30
316 Mięguszowiecka Baszta 2412 82
317 Mieguszowiecka Szczerbina Niżnia 2408 4
318 Mięguszowiecki Szczyt wierzchołek NE 2425 17
319 Mięguszowiecka Szczerbina 2422 3
320 Mięguszowiecki Szczyt Wielki 2438 16
321 Wyżni Mięguszowiecki Przechód
322 Wyżnia Mięguszowiecka Turniczka 2372 66
323 Mięguszowiecki Przechód
324 Mięguszowiecka Turniczka 2360 12
325 Hińczowa Przełęcz 2323 37
326 Cubryńska Ząb 2360 37
327 Cubryński Zwornik 2370 10
328 Cubryna 2376 6
329 Cubryński Słup 2360 16
330 Ramię Cubryny 2270 90
331 Przełączka pod Zadnim Mnichem 2135 135
332 Zadni Mnich 2172 37
333 Ciemnosmreczyńska Przełączka 2115 57
334 Ciemnosmreczyńska Turnia 2142 27
335 Przełęcz nad Wrotami 2055 87
336 Turnia nad Wrotami/Turniczka Chałubińskiego 2065 10
337 Szczerbina nad Wrotami 2050 15
338 Kopa nad Wrotami 2075 25
339 Wrota Chałubińskiego 2019 0 56
340 Głaźna Czuba 2095 76
341 Głaźne Wrótka 2090 5
342 Dziurawa Czuba 2160 70
343 Niżnie Szpiglasowe Wrótka 2129 31
344 Szpiglasowa Turniczka 2145 16
345 Szpiglasowa Szczerbina 2115 30
346 Szpiglasowy Ząb 2120 5
347 Pośrednie Szpiglasowe Wrótka 2115 5
348 Szpiglasowa Czuba 2160 45
349 Wyżnie Szpiglasowe Wrótka 2145 15
350 Szpiglasowy Wierch 2171 26
351 Wyżnia Liptowska Ławka 2055 116
352 Wyżni Kostur 2083 28
353 Niżnia Liptowska Ławka 2035 48
354 Niżni Kostur 2055 20
355 Czarna Ławka 1950 105
356 Czarna Kotelnica 1963 13
357 Niżnia Czarna Ławka 1950 13
358 Mała Kotelnica 1985 35
359 Niżnia Kotelnicwa Ławka 1955 30
360 Pośrednia Kotelnica 1980 25
361 Pośrednia Kotelnicowa Ławka 1955 25
362 Wielka Kotelnica 1987 32
363 Wyżnia Kotelnicowa Ławka 1960 27
364 Gładka Kotelnica 1990 30
365 Gładka Ławka 1965 25
366 Gładki Wierch 2066 101
367 Gładka Przełęcz 1993 73
368 Walentkowy Wierch 2156 163
369 Niżnia Walentkowa Baszta 2129 27
370 Wyżnia Walentkowa Szczerbina
371 Wielka Walentkowa Czuba 2128 1
372 Wyżnie Walentkowe Wrótka
373 Pośrednia Walentkowa Czuba 2114 14
374 Niżnie Walentkowe Wrótka
375 Mała Walentkowa Czuba 2107 7
376 Walentkowa Przełęcz 2100 7
377 Świnica: południowo-wschodni, główny wierzchołek 2301 201
378 Świnicka Szczerbina Niżnia 2286 15
379 Świnica północno-zachodni wierzchołek (taternicki) 2291 5
380 Świnicka Przełęcz 2050 241
381 Pośrednia Turnia 2128 78
382 Skrajna Przełęcz 2071 57
383 Skrajna Turnia 2099 28
384 Liliowe Podejścia 1947 152
Suma podejść i zejść 6513 6316

Wykaz 384 szczytów i przełęczy GGTW, jest minimalnie rozszerzony o kilka nowych obiektów (turni i przełączek). Są to ważne punkty na GGTW, które ułatwią orientację w przejściu ściśle granią. Takie są moje propozycje nazw:

  1. Turnia Stolarczyka,
  2. Wrótka nad Turnią Stolarczyka,
  3. Wschodnie i Zachodnie Baranie Czuby,
  4. Południowe i Północne Ostre Czuby, rozdzielone Szczerbiną w Ostrych Czubach,
  5. Siodło nad Pazdurami,
  6. Siodełko nad Chłopkiem,

 

Ad 1. Turnia Stolarczyka znajduje się nad Przełęczą Stolarczyka, w GGT. Została błędnie oznaczona przez WHP jako Barania Kazalnica a niemal wszystkie internetowe opracowania, powielają ten błąd. Problem poruszył Włodek Cywiński w w/w przewodniku, oświadczając, że Barania Kazalnica jest kilkanaście metrów oddalona od GGT i dlatego wejście na nią nie jest konieczne, wręcz nie po drodze. Nad Baranią Kazalnicą jest jednak wybitna turnica. Detale doskonale widać na zdjęciach poniżej. Jest koniecznością wprowadzenie dla tej turni nowej nazwy, tym samym honorując pierwszego zdobywcę około 1867 roku – księdza Józefa Stolarczyka.

t_stolarczyka_800x600_przelecz

Ad 2. Wrótka nad Turnią Stolarczyka, są zaznaczone na zdjęciu poniżej

t_stolarczyka_wrotka_800x600

Ad3. Podzielenie nazwy Baranich Czub, na Wschodnie i Zachodnie będzie wymuszało wspinanie granią a nie omijanie ich tak jak zostało pokazane na zdjęciu poniżej. Spotkałem bowiem osobę, która udowadniała mi, że była na Baranich Czubach a w istocie, przeszła tylko ten zupełnie łatwy (dolny) ich fragment przed zejściem na Śnieżną Przełęcz. Przy przejściu ściśle granią, równie ważne jest zdobycie wszystkich nazwanych przełęczy (nie tylko samych szczytów).

baranie_czuby

Ad 4. W przypadku Ostrych Czub, ich podział na Szczerbinie w Ostrych Czubach na Południowe i Północne Ostre Czuby jest ważny, Szczerbina jest bardzo istotnym drogowskazem przy przejściu tego fragmentu grani. Idąc od Jaworowej Przełęczy, zaraz nad nim, najłatwiej jest przewinąć się na drugą stronę grani. Szczerbina w Ostrych Czubach, może być też najniższym punktem w grani pomiędzy Jaworowym Szczytem a Ostrym Szczytem. Najpierw jednak należałoby dokonać pomiaru Jaworowej Przełęczy, dla której przyjmowane wysokości różnią się aż o 40 metrów: 2210 m – GG, 2250 – WHP, 2250m – WC. Według kilku moich pomiarów wysokościomierzem Suunto, ma około 2230 m i taką wysokość przyjmuje.

ostre_czuby_800x600

Ad 5. Siodło nad Pazdurami jest miejscem na GGTW, które oddziela wyraźnie masyw Wysokiej od Wyżnego Pazdura.

Pazdury schemat

Ad 6. Siodełko za Chłopkiem oddziela Mięguszowiecki Szczyt Czarny od Chłopka

siodelko_600_800

Tekst, zdjęcia – Andrzej Marcisz.

Powyższy tekst w formie pliku pdf.