O Krakowskim Akademickim Klubie Alpinistycznym

Krakowski Akademicki Klub Alpinistyczny powstał w połowie lat 60-tych XX wieku. Większość jego członków stanowili studenci krakowskich uczelni. W latach 70-tych i 80-tych należał do wiodących klubów wspinaczkowych w kraju – organizując liczne obozy sportowe oraz wyprawy w różne góry świata. Przez klub przewinęło się kilkaset osób. Dzięki wsparciu krakowskiego „Almaturu” członkowie klubu mieli bardzo dobre możliwości spełniania swoich górskich zamierzeń, co zaowocowało świetnymi wynikami sportowymi. Jego członkowie wnieśli istotny wkład w osiągnięcia pokoleń Kaskaderów i Nowej Fali. Klub był organizatorem jednych z pierwszych zawodów we wspinaczce sportowej – wtedy jeszcze skałkowej. Krakowski AKA umożliwiał swoim członkom rozwój i sięganie po coraz bardziej ambitne cele poprzez organizację licznych obozów sportowych w Tatrach Polskich i Słowackich, a z czasem także w Alpach i Dolomitach. Dzięki Almaturowi uczestnicy mieli dostęp nie tylko do trudno wówczas osiągalnych paszportów i wiz, lecz otrzymywali także diety, co dawało lepsze możliwości bytowania, a nawet zakupu sprzętu wspinaczkowego. W obozach i wyjazdach brali udział także członkowie innych krakowskich klubów, które nie miały takich możliwości organizacyjnych. Klub organizował też wyjazdy w Góry Wysokie – od pionierskich wypraw w Hindukusz w latach 70-tych, po Himalajskie cele w latach 80-90-tych. Wielu klubowiczów brało udział w wyjazdach i wyprawach centralnych, organizowanych przez Polski Związek Alpinizmu Oraz Federację Akademickich Klubów Alpinistycznych (FAKA). Lista wszystkich osiągnięć członków klubu jest pokaźna. Warto przypomnieć, że początkiem sukcesów zawsze były klubowe szkolenia, organizowane starannie i z dbałością o wysoki poziom przez kolejne generacje instruktorów.

Z początkiem lat 90-tych klub formalnie zakończył działalność, ale wspaniała atmosfera, bliskie relacje i wspólne, nieraz dramatyczne górskie przeżycia pozostały, dlatego w różnych formach spotykamy się nadal. Niektórzy klubowicze także obecnie wspinają się i prowadzą działalność szkoleniową. Zasada, że „Góry to stan umysłu” obowiązuje…

Niegdyś Krakowski AKA wydawał cyklicznie swój biuletyn w formie ulotek, drukowanych na powielaczu i rozdawanych jego członkom. W nawiązaniu do tej tradycji obecnie wydawany jest również biuletyn, rozsyłany do klubowiczów w formie elektronicznej pod takim samym tytułem jak niegdyś: „Komunikat Klubowy”. Są tam wspomnienia z lat dawnych, ale nie tylko. Zachęcamy do lektury.

Wojciech Masłowski