Lista 503 szczytów i przełęczy na Głównej Grani Tatr.

Lista 503 szczytów i przełęczy na Głównej Grani Tatr– autorzy Andrzej Marcisz  i Artur Paszczak – stan na 14 stycznia 2017r. (Zdublowany – Koński Karbik)

1          Zdziarska Przełęcz

2          Długi Wierch

3          Mały Przysłop

4          Błotne Siodło

5          Stara Jaworzynka

6          Stare Siodło

7          Wyżni Hawrani Zwornik

8          Hawrań

9          Hawrani Nos

10        Strzystarska Przełęcz

11        Płaczliwa Kopka

12        Płaczliwa Przehyba

13        Płaczliwa Skała

14        Zadnie Płaczliwe Siodło

15        Zadnia Płaczliwa Kazalnica

16        Szeroka Przełęcz Bielska

17        Szalony Wierch

18        Szalony Przechód

19        Szalona Kazalnica

20        Przełęcz pod Kopą

21        Mała Bielska Kopka

22        Pośrednia Przełęcz pod Kopą

23        Koperszadzki Zwornik

24        Koperszadzka Czuba

25        Koperszadzki Przechód

26        Biała Kopa

27        Niżnia Biała Przełączka

28        Biały Grzebień

29        Pośrednia Biała Przełączka

30        Biała Czuba

31        Wyżnia Biała Przełączka

32        Biały Kopiniak

33        Biały Karbik

34        Jagnięcy Szczyt

35        Wyżni Jagnięcy Karb

36        Wyżni Jagnięcy Kopiniak

37        Niżni Jagnięcy Karb

38        Mały Jagnięcy Kopiniak

39        Wyżni Kołowy Przechód

40        Kołowy Przechód

41        Kołowa Przełęcz

42        Czerwona Szczerbina

43        Czerwona Turnia

44        Modra Ławka

45        Modra Turnia

46        Kołowa Szczerbina

47        Skrajna Kołowa Czubka

48        Skrajne Kołowe Wrótka

49        Pośrednia Kołowa Czubka

50        Pośrednie Kołowe Wrótka

51        Zadnia Kołowa Czubka

52        Zadnie Kołowe Wrótka

53        Kołowy Szczyt

54        Przełączka za Kołową Kopką

55        Kołowa Kopka

56        Czarny Przechód

57        Czarne Czuby

58        Czarna Przełęcz

59        Czarny Kopiniak

60        Czarny Karb

61        Czarny Grzebień

62        Wyżni Czarny Karb

63        Czarny Grzbiet

64        Czarny Szczyt

65        Papirusowa Przełączka

66        Wielka Papirusowa Turnia

67        Pośrednia Papirusowa Przełączka

68        Pośrednia Papirusowa Turnia

69        Mała Papirusowa Przełączka

70        Mała Papirusowa Turnia

71        Przełęcz Stolarczyka

72        Turnia Stolarczyka

73        Wrótka za Turnią Stolarczyka

74        Wyżni Barani Zwornik

75        Pośrednia Barania Ławka

76        Barani Kopiniak

77        Niżnia Barania Ławka

78        Niżni Barani Zwornik

79        Wyżnie Baranie Wrótka

80        Barani Kopiniaczek

81        Pośrednie Baranie Wrótka

82        Wschodnie Baranie Czuby

83        Niżnie Baranie Wrótka

84        Zachodnie Baranie Czuby

85        Śnieżna Przełęcz

86        Śnieżny Mniszek

87        Śnieżne Wrótka

88        Śnieżne Czuby

89        Wyżnia Śnieżna Przełęcz

90        Śnieżny Zwornik

91        Śnieżny Karb

92        Wyżni Śnieżny Karb

93        Śnieżny Szczyt

94        Wyżnia Lodowa Przełęcz

95        Lodowy Zwornik

96        Ramię Lodowego

97        Lodowy Koń

98        Koński Karbik

99        Koński Ząb

100      Koński Karbik

101      Lodowy Szczyt

102      Wyżnia Lodowa Szczerbina

103      Lodowe Czuby

104      Lodowa Szczerbina

105      Lodowa Kopa

106      Lodowy Karbik

107      Mała Lodowa Kopa

108      Lodowa Przełęcz

109      Harnaskie Czuby

110      Niżnia Harnaska Szczerbina

111      Harnaskie Zęby

112      Wyżnia Harnaska Szczerbina

113      Harnaska Turnia

114      Harnaska Ławka

115      Harnaski Kopiniak

116      Harnaskie Wrótka

117      Harnaski Zwornik

118      Harnaski Karbik

119      Mały Lodowy Szczyt

120      Wyżnia Zbójnicka Ławka

121      Zbójnicki Ząb

122      Niżnia Zbójnicka Ławka

123      Wielka Zbójnicka Turnia

124      Wyżnia Zbójnicka Szczerbina

125      Pośrednia Zbójnicka Turnia

126      Pośrednia Zbójnicka Szczerbina

127      Mała Zbójnicka Turnia

128      Zbójnickie Wrótka

129      Zbójnicki Kopiniak

130      Biała Ławka

131      Czarne Chłopki

132      Siodełko Hunsdorferów

133      Ząb Englischa

134      Siodełko Englischa

135      Ząb Jurzycy

136      Siodełko Jurzycy

137      Ostry Szczyt

138      Siodełko Chmielowskiego

139      Ostry Kopiniak

140      Przełęcz w Ostrym

141      Mały Ostry Szczyt

142      Ostre Wrótka

143      Wyżnie Ostre Czuby

144      Szczerbina w Ostrych Czubach

145      Niżnie Ostre Czuby

146      Jaworowa Przełęcz

147      Siwe Czuby

148      Siwe Wrótka

149      Wielki Jaworowy Szczyt

150      Jaworowa Szczerbina

151      Pośredni Jaworowy Szczyt

152      Rozdziele

153      Mały Jaworowy Szczyt

154      Zawracik Rówienkowy

155      Krzesany Róg

156      Rówienkowa Przełęcz

157      Rówienkowa Turnia

158      Rówienkowa Szczerbina

159      Rówienkowy Ząb

160      Graniasta Przełęcz

161      Graniasta Turnia

162      Złotnikowe Wrótka

163      Złotnikowa Czuba

164      Świstowa Przełęcz

165      Złotnikowa Kopa

166      Złotnikowa Ławka

167      Mały Świstowy Szczyt

168      Świstowy Zawracik

169      Pośredni Świstowy Szczyt

170      Świstowa Szczerbina

171      Świstowy Szczyt

172      Dzika Przełęcz

173      Czerwony Mnich

174      Dzika Ławka

175      Czarny Mnich

176      Pośrednia Dzika Przełęcz

177      Dzika Czuba

178      Wyżnia Dzika Przełęcz

179      Dzika Turnia

180      Wyżnia Rohatka

181      Turnia nad Rohatką

182      Rohatka

183      Mała Zmarzła Turniczka

184      Niżnia Zmarzła Szczerbina

185      Pośrednia Zmarzła Turniczka

186      Pośrednia Zmarzła Szczerbina

187      Wielka Zmarzła Turniczka

188      Wyżnia Zmarzła Szczerbina

189      Mała Wysoka

190      Polski Grzebień

191      Zmarzła Kopa

192      Niżnia Wielicka Ławka

193      Mały Wielicki Szczyt

194      Wyżnia Wielicka Ławka

195      Wielicki Szczyt

196      Wielicka Przełęcz

197      Litworowy Zwornik

198      Wyżnia Litworowa Przełęcz

199      Litworowy Szczyt

200      Litworowa Przełęcz

201      Wielicka Turniczka

202      Niżnia Łuczywniańska Szczerbina

203      Niżnia Wysoka Gerlachowska

204      Wyżnia Łuczywniańska Szczerbina

205      Gerlachowska Turniczka

206      Niżnia Gerlachowska Przełączka

207      Wyżnia Wysoka Gerlachowska

208      Pośrednia Gerlachowska Przełączka

209      Gerlachowska Kopa

210      Wyżnia Gerlachowska Przełączka

211      Lawinowy Szczyt

212      Niżnia Jurgowska Szczerbina

213      Jurgowskie Czuby

214      Wyżnia Jurgowska Szczerbina

215      Zadni Gerlach

216      Targana Turnia

217      Wschodnia Batyżowiecka Przełęcz

218      Batyżowieckie Czuby

219      Zachodnia Batyżowiecka Przełęcz

220      Wielki Batyżowiecki Szczyt

221      Wyżnia Batyżowiecka Szczerbina

222      Mały Batyżowiecki Szczyt

223      Batyżowiecka Igła

224      Pośrednia Batyżowiecka Szczerbina

225      Batyżowiecka Kopa

226      Niżnia Batyżowiecka Szczerbina

227      Batyżowiecka Turniczka

228      Kacza Przełęcz

229      Kacze Czuby

230      Kacze Wrótka

231      Kaczy Szczyt

232      Jurgowska Przełęcz

233      Jurgowskie Wrótka

234      Zmarzły Szczyt

235      Rumiska Przełączka

236      Wschodni Żelazny Szczyt

237      Wschodnie Żelazne Wrota

238      Hruba Śnieżna Kopa

239      Wyżnia Śnieżna Ławka

240      Pośrednia Śnieżna Kopa

241      Niżnia Śnieżna Ławka

242      Mała Śnieżna Kopa

243      Zachodnie Żelazne Wrota

244      Zachodni Szczyt Żelaznych Wrót

245      Niżnia Żłobista Przełączka

246      Żłobista Kopka

247      Pośrednia Żłobista Przełączka

248      Żłobista Kopa

249      Niżnia Żłobista Ławka

250      Żłobista Turnia

251      Wyżnia Żłobista Ławka

252      Żłobisty Szczyt

253      Żłobiste Wrótka

254      Żłobiste Czuby

255      Wyżnia Żłobista Przełączka

256      Rumanowy Szczyt – wierzchołek SE

257      Rumanowy Szczyt – wierzchołek środkowy

258      Rumanowy Szczyt – wierzchołek NW

259      Gankowa Przełęcz

260      Ganek

261      Pośrednia Gankowa Przełączka

262      Pośredni Ganek

263      Mała Gankowa Przełączka

264      Mały Ganek

265      Bartkowa Przełączka

266      Bartkowa Turnia

267      Wschodnia Rumanowa Przełęcz

268      Wschodnia Rumanowa Czuba

269      Pośrednia Rumanowa Przełęcz

270      Zachodnia Rumanowa Czuba

271      Zachodnia Rumanowa Przełęcz

272      Wysoka wierzchołek SE

273      Przełączka w Wysokiej

274      Wysoka wierzchołek NW

275      Siodło nad Pazdurami

276      Wyżni Pazdur

277      Przełęcz pod Wysoką

278      Ciężki Szczyt

279      Waga

280      Kopa nad Wagą

281      Przednia Przełączka w Rysach

282      Rysy wierzchołek południowo-wschodni

283      Pośrednia Przełączka w Rysach

284      Rysy wierzchołek środkowy

285      Zadnia Przełączka w Rysach

286      Rysy wierzchołek graniczny, północno-zachodni

287      Przełączką nad Turniami

288      Wschodnia Turnia nad Żabią Przełęczą

289      Wschodnia Przełączką nad Żabią Przełęczą

290      Pośrednia Turnia nad Żabią Przełęczą – Innominata

291      Zachodnia Przełączką nad Żabią Przełęczą

292      Zachodnia Turnia nad Żabią Przełęczą

293      Żabia Przełęcz

294      Żabi Koń

295      Żabia Przełęcz Wyżnia

296      Żabia Turnia Mięguszowiecka

297      Żabia Przełęcz Mięguszowiecka

298      Wołowa Turnia

299      Wielka Wołowa Szczerbina

300      Rogata Turniczka

301      Wielka Rogata Szczerbina

302      Rogata Grań

303      Mała Rogata Szczerbina

304      Mały Wołowy Róg

305      Wołowy Przechód

306      Wschodni Wołowy Róg

307      Mała Wołowa Szczerbina

308      Zachodni Wołowy Róg

309      Wołowa Przehyba

310      Hińczowy Zwornik

311      Hińczowa Przehyba

312      Hińczowa Turniczka

313      Hińczowa Szczerbina

314      Hińczowa Turnia

315      Czarnostawiańska Przełęcz

316      Mięguszowiecki Szczyt Czarny

317      Siodełko nad Chłopkiem

318      Chłopek

319      Mięguszowiecka Przełęcz pod Chłopkiem

320      Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek SE

321      Pośrednie Mięguszowiecki Wrótka

322      Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzch. środkowo-wschodni

323      Wrótka z Mostem

324      Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek środkowy

325      Wyżnie Mięguszowieckie Wrótka

326      Wyżni Ząb w Mięguszowieckim Szczycie Pośrednim

327      Mięguszowiecka Przełączka

328      Mięguszowiecki Szczyt Pośredni – wierzchołek NW

329      Platforma nad Igłami

330      Szczerbina nad Igłami

331      Cienka Igła

332      Szczerbina między Igłami

333      Igła Milówki

334      Mięguszowiecka Przełęcz Wyżnia

335      Mięguszowiecka Baszta

336      Mieguszowiecka Szczerbina Niżnia

337      Mięguszowiecki Szczyt wierzchołek NE

338      Mięguszowiecka Szczerbina

339      Mięguszowiecki Szczyt Wielki

340      Wyżni Mięguszowiecki Przechód

341      Wyżnia Mięguszowiecka Turniczka

342      Mięguszowiecki Przechód

343      Mięguszowiecka Turniczka

344      Hińczowa Przełęcz

345      Cubryński Ząb

346      Cubryński Zwornik

347      Cubryna

348      Cubryński Słup

349      Ramię Cubryny

350      Przełączka pod Zadnim Mnichem

351      Zadni Mnich

352      Ciemnosmreczyńska Przełączka

353      Ciemnosmreczyńska Turnia

354      Przełęcz nad Wrotami

355      Turnia nad Wrotami/Turniczka Chałubińskiego

356      Szczerbina nad Wrotami

357      Kopa nad Wrotami

358      Wrota Chałubińskiego

359      Głaźna Czuba

360      Głaźne Wrótka

361      Dziurawa Czuba

362      Niżnie Szpiglasowe Wrótka

363      Szpiglasowa Turniczka

364      Szpiglasowa Szczerbina

365      Szpiglasowy Ząb

366      Pośrednie Szpiglasowe Wrótka

367      Szpiglasowa Czuba

368      Wyżnie Szpiglasowe Wrótka

369      Szpiglasowy Wierch

370      Wyżnia Liptowska Ławka

371      Wyżni Kostur

372      Niżnia Liptowska Ławka

373      Niżni Kostur

374      Czarna Ławka

375      Czarna Kotelnica

376      Niżnia Czarna Ławka

377      Mała Kotelnica

378      Niżnia Kotelnicwa Ławka

379      Pośrednia Kotelnica

380      Pośrednia Kotelnicowa Ławka

381      Wielka Kotelnica

382      Wyżnia Kotelnicowa Ławka

383      Gładka Kotelnica

384      Gładka Ławka

385      Gładki Wierch

386      Gładka Przełęcz

387      Walentkowy Wierch

388      Niżnia Walentkowa Baszta

389      Wyżnia Walentkowa Szczerbina

390      Wielka Walentkowa Czuba

391      Wyżnie Walentkowe Wrótka

392      Pośrednia Walentkowa Czuba

393      Niżnie Walentkowe Wrótka

394      Mała Walentkowa Czuba

395      Walentkowa Przełęcz

396      Świnica: południowo-wschodni, główny wierzchołek

397      Świnicka Szczerbina Niżnia

398      Świnica północno-zachodni wierzchołek (taternicki)

399      Świnicka Przełęcz

400      Pośrednia Turnia

401      Skrajna Przełęcz

402      Skrajna Turnia

403      Liliowe

404      Liliowa Kopka

405      Wyżnie Liliowe

406      Beskid

407      Sucha Przełęcz

408      Kasprowy Wierch

409      Goryczkowa Przełęcz nad Zakosy

410      Pośredni Goryczkowy

411      Goryczkowa Przełęcz Świńska

412      Goryczkowa Czuba

413      Wyżni Kondracki Karb

414      Wysoka Sucha Czuba

415      Pośredni Kondracki Karb

416      Pośrednia Sucha Czuba

417      Niżni Kondracki Karb

418      Mała Sucha Czuba

419      Sucha Przełęcz Kondracka

420      Suchy Wierch Kondracki

421      Przełęcz pod Kopą Kondracką

422      Kopa Kondracka

423      Małołącka Przełęcz

424      Małołączniak

425      Litworowa Przełęcz

426      Krzesanica

427      Mułowa Przełęcz

428      Ciemniak

429      Mała Przełączka

430      Głaziasta Turnia

431      Tomanowa Przełęcz

432      Suchy Wierch Tomanowy

433      Tomanowy Wierch Polski

434      Tomanowa Kopa

435      Smreczyńska Przełęcz

436      Smreczyński Wierch (NE)

437      Smreczyński Wierch (SW)

438      Hlińska Przełęcz

439      Kamienista

440      Pyszniańska Przełęcz

441      Błyszcz

442      Bystry Karb

443      Liliowe Turnie

444      Liliowy Karb

445      Siwy Zwornik

446      Gaborowa Przełęcz

447      Starorobociański Wierch

448      Starorobociańska Przełęcz

449      Kończysty Wierch

450      Jarząbcza Przełęcz

451      Jarząbczy Wierch

452      Niska Przełęcz

453      Łopata

454      Dziurawa Przełęcz

455      Wołowiec

456      Jamnicka Przełęcz

457      Rohacka Szczerbina

458      Rohacz Ostry W

459      Rohacz Ostry E

460      Rohacka Przełęcz

461      Rohacz Płaczliwy

462      Smutna Przełęcz

463      Smutna Turniczka

464      Wielka Kopa

465      Drobna Kopa

466      Szeroka Kopa

467      Hruba Przehyba

468      Hruba Kopa

469      Przełęcz nad Zawratami

470      Igła w banówce

471      Banówka

472      Banikowska Przełęcz

473      Pachoł

474      Spalona Przełęcz

475      Spalona

476      Gankowa kopa

477      Przełęcz pod Dzwonem

478      Dzwon

479      Salatyńska Kopa

480      Zadnia Salatyńska Przełęcz

481      Mały Salatyn

482      Wyżnia Salatyńska Przełęcz

483      Wielki Salatyn

484      Salatyńska Przełęcz

485      Brestowa

486      Mała Brestowa

487      Zuberski Wierch

488      Palenica Jałowiecka

489      Siwy Wierch

490      Rzędowe Skały

491      Siwy Przechód

492      Siwa Kopa

493      Biała Przełęcz

494      Biała Skała

495      Biały Przechód

496      Białe Wrótka

497      Mała Biała Skała (Janosikowa Skała)

498      Południca

499      Jaworzyńska Przechyba

500      Huciańska Przełęcz Wyżnia

501      Huciański Beskid

502      Huciańska Przełęcz Pośrednia

503      Huciańska Grapa

504      Huciańska Przełęcz